FAQ

Waarom naar de tandarts-parodontoloog? Mijn tandarts kan dit toch ook zelf doen?
De tandarts-parodontoloog is gespecialiseerd op het gebied van de problemen van het tandvlees. Na de studie tandheelkunde heeft hij of zij zich toegelegd en extra kennis verkregen van dit specifieke onderdeel binnen de tandheelkunde. Daarom is de tandarts-parodontoloog beter in het diagnosticeren en behandelen van tandvleesproblemen waardoor u naar de mening van uw eigen tandarts beter geholpen kan worden om van uw tandvleesprobleem af te komen.

Wat houdt het eerste consult parodontologie in?
Afhankelijk van het probleem wordt in het algemeen 45 minuten gereserveerd voor een uitgebreid onderzoek waarbij de problemen in een zogenaamde parodontiumstatus worden vastgelegd.
Om een goede diagnose te kunnen stellen is het meestal noodzakelijk om additioneel röntgenfoto’s te maken, soms is het nodig om een overzichtsfoto te maken (OPT). In bijzondere gevallen kan het tevens nodig zijn een bacteriekweek af te nemen. Aan de hand van deze gegevens kan een diagnose, prognose en behandelplan opgesteld worden. Dit wordt met de patiënt besproken (soms in een 2e zitting). Een planning en begroting voor een behandeling wordt opgesteld.

Wordt de behandeling vergoed door mijn ziektekosten verzekeraar? 
Voor deze vraag moet de patiënt bij zijn eigen ziektekosten verzekeraar zijn. Het is wel mogelijk om met de gemaakte begroting, waarop de prestatiecodes staan vermeld, te informeren bij de verzekeraar, of deze verrichtingen in aanmerking komen voor vergoeding. Vaak is het ook mogelijk om in de eigen polisvoorwaarden op te zoeken of de verzekering de behandelingen dekt. De gehanteerde tarieven bij pardontologie corresponderen met de prestaties in de vigerende UPT-tarievenlijst en vallen doorgaans onder de T-codes.

Is een behandeling altijd succesvol?
Over het algemeen is een parodontale behandeling succesvol te noemen. Echter, 100% garantie is niet te geven omdat er veel factoren aanwezig zijn, die wij als behandelaar niet in de hand hebben, maar wel een invloed kunnen hebben op de behandeling. Een aantal van deze factoren kunnen een succesvol behandelingsresultaat in de weg staan. Stress, een matige mondhygiëne, slechte behandelingscoöperatie, systemische ziektebeelden en roken zijn voorbeelden die een voorspelbaar eindresultaat ongunstig kunnen beïnvloeden.

Wat zijn eventuele nadelen van een behandeling?
Afhankelijk van de ernst van de parodontale aandoening zal de het tandvlees na behandeling in bepaalde mate terugtrekken, dit betekent dat de wortel meer bloot komt te liggen. Hierdoor zullen de tanden gevoeliger kunnen zijn, met name bij koud/warm prikkeling. De ruimtes tussen de tanden zullen in eerste instantie ook groter zijn. De blootliggende tandhalzen kunnen ook gevoeliger voor cariës processen zijn. Met name in de regio van de voortanden kan het ook esthetische gevolgen hebben. Voor al deze nadelige effecten is in de meeste gevallen een remedie voorhanden.

Is parodontitis erfelijk of besmettelijk?
Parodontitis is een aandoening waarin veel factoren een rol spelen, waaronder een erfelijke factor. Het feit echter dat familieleden parodontitis hebben wil nog niet zeggen dat de aandoening zich zal openbaren bij een ander familielid. Partners van parodontitis patiënten dienen er rekening mee te houden dat bacteriën overdraagbaar zijn. Of deze overdracht van bacteriën daadwerkelijk tot een parodontale infectie leidt is in die individuele gevallen moeilijk te zeggen. De patiënt loopt wellicht een hoger risico, waardoor regelmatige controle van het parodontium in deze omstandigheden verstandig is. Dit geldt ook voor relatie ouder-kind.